Krytý bazén
Koupaliště
Zimní stadion
1
Podmínky vstupu na zimní stadion

Vážení návštěvníci zimního stadionu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE od pondělí 22.11.2021:

Dle nařízení vlády musí u pokladny návštěvník prokázat bezinfekčnost jednou z těchto variant:
- potvrzení o aplikaci očkovací látky starší 14 dní (u jednodávkového schématu)
- potvrzení o aplikaci druhé dávky očkovací látky starší 14 dní (u dvoudávkového
  schématu očkování
- Rozočkovaní, kteří mají po první dávce nebo ještě nemají dva týdny po druhé, budou
  muset předložit společně s potvrzením o dávce také PCR test ne starší 72 hodin
- potvrzení o prodělané nemoci ne starší 180 dni
- negativní PCR test (mladí od 12 do 18 let)
  Děti do 12 let věku bezinfekčnost neprokazují, věk je nutno prokázat (např. kartou zdravotní       pojišťovny).

Podrobné informace na stránkách:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC8W9TDH1
Děkujeme za pochopení

Pokyny a podmínky pro vstup na zimní stadion:

Vážení návštěvníci zimního stadionu.

Pokyny a podmínky  pro vstup na ZS, platné od 22.11.2021:

- při vstupu na ZS je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na zimní ploše, při vstupu zpět ze šaten je nutné nasadit respirátor)

- dodržujte 1,5 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ ZIMNÍHO STADIONU, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!


Podmínkou vstupu  je prokázání bezinfekčnosti jednou  z možných variant více na stránkách:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC8W9TDH1


CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni (na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají - není v našich možnostech).


Děkujeme za pochopení

Vedení společnosti ZS