Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Zimní stadion

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Informace k aktuálnímu provozu

Vážení návštěvníci zimního stadionu,

v neděli 31.3.2024 byl ukončen provoz Zimního stadionu. Budeme se  na vás těšit v další sezóně. Předpokládané zahájení srpen 2024. 


Návštěvní řád

Tento návštěvní řád zimního stadionu ve Valašském Meziříčí je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu zimního stadionu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Návštěvní řád zimního stadionu

 1. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem, pokyny pracovníků ZS a pořadatelů příslušné akce. Vstupem do prostor ZS se návštěvníci a uživatelé zavazují dodržovat Návštěvní řád a Návštěvní řád bruslení veřejnosti ZS Valašské Meziříčí.
 2. Vstup do prostor ZS je povolen návštěvníkům a uživatelům pouze v době provozu a dle platného rozpisu ledové plochy. Vstup je možný pouze přes hlavní vchod a v průběhu placených akcí pouze s platnou vstupenkou, povolením provozovatele nebo pořadatele.
 3. Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pronájmy. Doba provozu je veřejnosti oznamována na internetových stránkách www.zimnistadion.cz nebo v informační tabuli na ZS.
 4. Dětem mladším 9 let je samostatný vstup do prostor ZS zakázán (vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 ti let). Zákaz se nevztahuje na HC Bobry a jiné organizátory akcí.
 5. Vstup mládeže na bruslení škol je možný jen v doprovodu vyučujícího.
 6. Za chování a dodržování Návštěvního řádu nájemců, hostujících mužstev, žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí, učitelé nebo osoby, na které je pronájem evidován.
 7. Zákaz vstupu do prostoru ZS mají osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 8. Ve všech prostorách ZS je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 9. Vodění či nošení zvířat do prostor ZS je zakázáno.
 10. Návštěvníci i uživatelé ZS jsou povinni šetřit jeho zařízení, dodržovat pořádek ve všech prostorech ZS a dalších pokynů provozovatele.
 11. Přísný zákaz házení různých předmětů na ledovou plochu, vylepování reklam, nálepek a jiné znečišťování povrchů ZS.
 12. Vstup na ledovou plochu ze šaten výlučně přes spojovací „krček“. Vstup a výstup z ledové plochy je povolen pouze určenými vchody v mantinelu. Přelézání hrazení (mantinelů) je zakázáno.
 13. Zákaz vstupu na ledovou plochu bez bruslí (výjimku má doprovod dítěte při výuce bruslení jednou dospělou osobou).
 14. Přísný zákaz vstupu na ledovou plochu v době její úpravy nepovolaným osobám.
 15. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu včetně pokynů odpovědných zaměstnanců ZS, bezpečnostní agentury nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Povinnost uhradit veškeré škody platí pro osoby, které je způsobily.
 16. Vyloučeny budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou rovněž osoby manipulující s technickým zařízením ZS. Vykázat výše uvedené osoby má právo kterýkoliv zaměstnanec ZS, bezpečnostní agentura a v případě potřeby bude přivolána Městská policie nebo Policie ČR.
 17. První pomoc v případě zranění poskytne službu konající pracovník ZS (strojník, pokladní), v případě pronájmu či jiné akce pořádané jiným pořadatelem je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele.
 18. Zákaz nosit nápoje a jídlo na ledovou plochu.
 19. Nájemníkům a veřejnosti je zakázáno vstupovat do technologických prostor včetně garáže pro rolbu ZS.
 20. Pohyb v bruslích mimo ledovou plochu je dovolen pouze na povrchu k tomu uzpůsobeném (REPLAST).
 21. Za věci odložené provozovatel zimního stadionu neodpovídá

Návštěvní řád ZS pro bruslení veřejnosti

 1. Vstup na bruslení je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Na bruslení veřejnosti se vztahují i uvedené pokyny v Návštěvním řádu.
 2. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící ihned opustit ledovou plochu.
 3. Vstup na bruslení veřejnosti je umožněn 15 minut před zahájením, a to pouze do prostor ZS (vstup, tribuna).
 4. Při bruslení je nutné ukázněně jezdit pouze v jednom směru a neohrožovat ostatní osoby. Sedání na mantinely v prostoru střídaček je přísně zakázáno.
 5. Po dobu bruslení veřejnosti je zakázáno zdržovat se v prostoru střídaček a trestných lavic.
 6. Doporučujeme všem návštěvníkům používat při bruslení helmu. Za nedodržování tohoto doporučení odpovídá sám návštěvník, nebo odpovědný doprovod dle Návštěvního řádu.
 7. Při veřejném bruslení doporučujeme osobám nosit rukavice, není povolen vstup v krátkých kalhotách.
 8. Je zakázáno nosit na ledovou plochu hokejku a jiné předměty, které by mohly ostatním způsobit zranění. Je také zakázáno provozovat jakékoliv hry.
 9. Za odložené a neuzamčené věci provozovatel v případě odcizení, ztráty, poškození nebo zničení a jiné skutečnosti nenese žádnou odpovědnost.
 10. Po dobu bruslení veřejnosti a hokejových utkání není dovoleno vynášení skleněných lahví a sklenic z prostoru restaurace nebo vnášení vlastních.

Při porušení návštěvního řádu vč. Řádu ZS pro veřejné bruslení
bude návštěvník vyveden ze ZS bez náhrady vstupného!

Datum vydání:    1.10.2021

Provozovatel

ST Servis s.r.o.
www.stservis.cz

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.